Høstmarkedet 2023

Høstmarkedet 2023 er lørdag 23. september kl. 12-16.

Det blir små boder ute på skoleplassen med mat av ulike slag, friske økologiske grønnsaker, fersk bakst, urter og bær som er syltet og saftet, og mer til!

Vi gleder oss til en stemningsfull høstdag med elever, foreldre, søsken, lærere og lokalmiljø.

Film fra tidligere høstmarked ved Rudolf Steinerskolen i Oslo: James Ewen og Maria Lloyd

Hva går inntektene fra markedet til?

Inntektene fra høstmarkedet disponeres av foreningen RSV – Rudolf Steinerskolens Venner, som gir dem videre både til etablerte aktiviteter som skolens musikalske ensembler, leirskoleopphold, skolehagen og til nye initiativer ved skolen i regi av elever, foreldre eller lærere. 

De foreldredrevne markedene og dugnadene står sentralt i RSVs virksomhet. Alle foreldre, foresatte og lærere ved skolen utgjør RSV, som er et samlingspunkt, en informasjonsformidler, en høringsinstans og en pådriver for saker som angår skolens ve og vel. 

På Steinerskolen i Oslo er det et svært aktivt musikkliv med korpset Gjallarhorn, Steinerskolens strykeorkester og Steinerskolens jentekor som alle er helt avhengig av inntektene fra høst- og julemarkedene ved skolen.

Gjallarhorn er skolens korps! Her fra 17. mai
Steinerskolens strykeorkester. Filmen er fra tur til Italia i 2018.
Steinerskolens jentekor – noen glimt