Program

11.00 Skolens informasjonsmøte for nye foreldre og andre interesserte på lærerværelset
12.00 Gjallarhorns juniororkester spiller ved markedets åpning ute på plassen
14.00 Høstkonsert med Steinerskolens strykeorkester i Salen
15.00 Loddtrekning ute på plassen

Skolen inviterer til informasjonsmøte kl. 11.00 før høstmarkedet åpner. Det vil bli innledning om skolens pedagogikk, påfølgende spørsmål og samtale. Møtet passer fint for 1. klasseforeldre og nye foreldre ved skolen.

Høstmarkedet 2021

Det blir små boder ute på skoleplassen med mat av ulike slag, friske økologiske grønnsaker, fersk bakst, urter og bær som er syltet og saftet, og mer til! Vi håper på en stemningsfull høstdag med elever, foreldre, søsken, lærere og lokalmiljø. Omtrent som før, bare med en meters avstand og ekstra håndsprit.

Film fra tidligere høstmarked ved Rudolf Steinerskolen i Oslo: James Ewen og Maria Lloyd

Hva går inntektene fra markedet til?

På Steinerskolen i Oslo er det et svært aktivt musikkliv med korpset Gjallarhorn, Steinerskolens strykeorkester og Steinerskolens jentekor som alle er helt avhengig av inntektene fra høst- og julemarkedene ved skolen.

Inntektene fra høstmarkedet disponeres av foreningen RSV – Rudolf Steinerskolens Venner, som gir dem videre både til etablerte aktiviteter som skolens musikalske ensembler, leirskoleopphold og til nye initiativer ved skolen i regi av elever, foreldre eller lærere. 

De foreldredrevne markedene og dugnadene står sentralt i RSVs virksomhet. Alle foreldre, foresatte og lærere ved skolen utgjør RSV, som er et samlingspunkt, en informasjonsformidler, en høringsinstans og en pådriver for saker som angår skolens ve og vel. 

Gjallarhorn er skolens korps! Her fra årets 17. mai
Steinerskolens strykeorkester. Filmen er fra tur til Italia i 2018.
Steinerskolens jentekor – noen glimt