Hva går inntektene fra markedet til?

På Steinerskolen i Oslo er det et svært aktivt musikkliv med korpset Gjallarhorn, Steinerskolens strykeorkester og Steinerskolens jentekor som alle er helt avhengig av inntektene fra høst- og julemarkedene ved skolen.

Inntektene fra høstmarkedet disponeres av foreningen RSV – Rudolf Steinerskolens Venner, som gir dem videre både til etablerte aktiviteter som skolens musikalske ensembler, leirskoleopphold, skolehagen og til nye initiativer ved skolen i regi av elever, foreldre eller lærere. 

De foreldredrevne markedene og dugnadene står sentralt i RSVs virksomhet. Alle foreldre, foresatte og lærere ved skolen utgjør RSV, som er et samlingspunkt, en informasjonsformidler, en høringsinstans og en pådriver for saker som angår skolens ve og vel. 

Gjallarhorn er skolens korps! Her fra årets 17. mai
Steinerskolens strykeorkester. Filmen er fra tur til Italia i 2018.
Steinerskolens jentekor – noen glimt