Smittevern ved høstmarkedet

  • Husk god hånd- og hostehygiene med hyppig og grundig håndvask, eller bruk håndsprit.
  • Hold god avstand (minst én meter) til andre enn dine nærmeste.
    • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.